rei vallejo.
GAGA has taken over my face.
(Rhino Records. Claremont, CA)
  1. GAGA has taken over my face.

    (Rhino Records. Claremont, CA)

  1. 19 notesTimestamp: Wednesday 2011/06/15 15:52:00Source: reivallejoLady GaGaBorn This WayRhino RecordsClaremontAlbumVinyl
  1. reivallejo posted this